Algemeen Steunpunt Huiselijk Geweld

Bij acuut gevaar, bel het nummer 112 (politie, ambulance)

Als het gaat om (vermoedens van) kindermishandeling, bel het advies- en meldpunt kindermishandeling (AMK): 0900 123 1230