March 29, 2018

Het verhaal achter huiselijk geweld

Kinder kledingWeet u wat er zich allemaal af kan spelen achter een voordeur? Waarschijnlijk niet. Een voordeur is de scheiding tussen het privé en het buiten. Achter elke voordeur bevinden zich dingen waarvan het niet de bedoeling is dat ze de voordeur doorgaan. Dit zijn privé dingen. Het zijn dingen die zich binnen het gezin of het huishouden afspelen en daar ook blijven. Achter elke voordeur zitten geheimen. Vaak zijn deze niet zozeer ernstig, maar is het ook weer niet de bedoeling om de vuile was buiten te hangen.

In het geval van huiselijk geweld wordt deze informatie bewust binnenshuis gehouden. Binnenshuis en buitenshuis zijn twee werelden van verschil. Binnenshuis vindt er in het geval van huiselijk geweld een vreselijke situatie plaats. Er wordt angst gecreëerd, er vindt geweld plaats en door middel van dreiging, manipulatie, leugens en nog meer geweld verzekert de gewelddadige persoon zich ervan dat dit binnenshuis blijft.

Dit doet de gewelddadige persoon vaak succesvol. Het slachtoffer van huiselijk geweld neemt deze situatie vaak niet meer naar buiten, uit angst, door manipulatie en/of door schaamte.

Daardoor kan het huiselijk geweld echter gerust doorgaan zonder represailles of zonder een positief uitzicht voor het slachtoffer. Toch is het huis geen waterdichte unit. Buren en omwonenden kunnen zeker horen en zien dat er sprake is van huiselijk geweld. Denk bijvoorbeeld aan rijtjeshuizen, waar geschreeuw vaak door de muren te horen is. Ook is het huiselijk geweld vaak zichtbaar op het lichaam van het slachtoffer, in de vorm van blauwe plekken, wonden, kneuzingen en soms zelfs botbreuken. Een slachtoffer van huiselijk geweld gedraagt zich vaak ook anders. Deze personen kunnen onzeker zijn, schichtig, angstig, enzovoort.

Het is essentieel dat de omgeving van het slachtoffer het huiselijk geweld opmerkt en stappen onderneemt. Dit is vaak de enige uitweg. Voor het slachtoffer is het bijna altijd te moeilijk om zelf het geweld te ontsnappen. Er is vaak sprake van een mentaal en emotioneel zwak slachtoffer die gebogen gaat onder angst en zware dreiging. Ook is er vaak sprake van kinderen, waardoor het slachtoffer het geweld ondergaat om juist de kinderen te beschermen. De gewelddadige persoon kan het slachtoffer manipuleren en brainwashen, zodat het slachtoffer de oplossingen of uitwegen niet ziet en niet als zodanig herkent.

kinder kledingU bent vaak de enige uitweg voor het slachtoffer van huiselijk geweld. Het is heel belangrijk dat u actie onderneemt wanneer u slechts vermoedens heeft van huiselijk geweld. Wanneer het zeer ernstige gevallen zijn, stap dan meteen naar de politie. Wanneer u zwakke vermoedens hebt, praat dan met een maatschappelijk hulpverlener of speciale organisatie en stichtingen die zich bezighouden met huiselijk geweld. Zij kunnen u vaak professionele hulp geven en u voorzien van professioneel advies.

Wacht niet te lang, maar onderneem actie. Elke dag dat u wacht, is een dag langer met geweld en een helse situatie. Probeer niet op het slachtoffer of de gewelddadige persoon af te stappen. Neem niet het heft in eigen handen. Beiden zullen het namelijk bij voorbaat ontkennen, maar de gevolgen voor het slachtoffer zijn ernstig. Er zal nog minder verhult worden van het huiselijk geweld terwijl het niveau van geweld nog ernstiger kan worden. Neem ten alle tijden contact op met professionele hulp!