March 29, 2018

Kinderkleding Herkennen

kinder kledingHuiselijk geweld waar kinderen bij betrokken zijn, is een intens trieste situatie. Het kan hier gaan om huiselijk geweld tegen een van de ouders waar het kind veel stress aan overhoudt. Het kan ook gaan om huiselijk geweld tegen het kind.

In het eerste geval vindt het geweld vooral plaats tussen de ouders van het kind. Helaas is er in deze gevallen vaak sprake van de vader die gewelddadig is tegenover de moeder. Kinderen merken dit echter. Ze voelen de spanning, horen het geschreeuw en zijn in sommige gevallen zelfs getuigen van het geweld, de verwondingen en de gevolgen van het geweld. Kinderen kunnen zich hierdoor compleet machteloos voelen en geheel in hun schulp kruipen.

In het laatste geval is er sprake van een ouder die losse handjes heeft en daardoor gewelddadig is tegen het kind of de kinderen. In deze gevallen kan het gaan om een gewelddadige ouder die wellicht zelf in zijn of haar jeugd ook een ouder heeft gehad met losse handjes. Vaak is er echter sprake van een situatie waarbij de ouder de situatie niet onder controle heeft. Dit kan gaan om het leven in het algemeen wat niet onder controle is, een werksituatie waar de ouder mentaal onder lijdt of dat de ouder het gevoel heeft dat de opvoeding niet lukt en met geweld probeert om controle te houden over de kinderen. Het gebruiken van geweld is hierbij totaal geen oplossing en heeft zelfs het tegenovergestelde effect. Het kind zal zich onbegrepen voelen en nog minder luisteren of order opvolgen. Dit zorgt vervolgens voor meer frustratie bij de ouder waardoor er ook meer geweld kan komen.

kinder kledingKinderen die te maken hebben met huiselijk geweld, zitten absoluut niet lekker in hun vel. Ze zijn vaak stil of kunnen juist zelf ook gewelddadig zijn tegenover andere kinderen. Feit is dat ze onzeker worden. Dit kan ertoe leiden dat ze met hun vingers door hun kinderkleding gaan en onzeker overkomen.

Wanneer er sprake is van geweld naar het kind, kan het kind hiervan zeker de tekenen met zich meedragen. Onder de kinderkleding kunnen zich blauwe plekken, wonden of zelfs gekneusde of gebroken ledematen bevinden. De kinderkleding bedekt dit eigenlijk. Wanneer het zichtbaar wordt, bijvoorbeeld door zomer kinderkleding of in de nek of op de armen van het kind, moet er bij u meteen een lampje gaan branden.

Ga niet op de ouders af, maar bespreek het met een professional, zoals een hulpverlener, de politie of de leraar van het kind.

Wanneer u merkt dat het kind nieuwe kinderkleding draagt, bijvoorbeeld van Amazingkids.nl, zegt dit niets over huiselijk geweld. Het kan eventueel zijn dat het kind wordt beloond om vervolgens het geweld te accepteren als ruil voor nieuwe spullen, zoals nieuwe kinderkleding. Dit komt echter niet vaak voor.

Vaak is het kind het echte slachtoffer van elke vorm van huiselijk geweld. Dit geeft een hele verdrietige situatie voor het kind. Zulke situaties kunnen blijvende mentale schade aan het kind geven. Ga dus zorgvuldig om met dit soort situaties en bespreek het altijd met een professional en niet met de ouder zelf.